top of page

Masarykova Univerzita: pondelok 18:00, N21

FMK UCM: každý druhý štvrtok 12:05, BM239

Stručný obsah kurzu:​

1. Hry ako súbor znakových systémov z pohľadu semiotiky

2. Hry ako kultúrne artefakty nesúce významy

3. Hry ako súčasť ideológie so svojimi šepecifikami

Link na prezentáciu

Link na Google Classroom

HODNOTENIE:​​

2 x hodnotenie prác svojich kolegov za 5 bodov

Seminárna práca za 60 bodov

prezentácia výskumu za 20 bodov

2 x possition paper za 5 bodov

Literatúra:​

Bolter a Grusin: Remediation

Juho Hamari a Janne Tuunanen: Player Types: A Meta-synthesis

Stuart Hall: Encoding/Decoding 

Edward W. Saíd: Orientalism​

Šisler Vít: Digital Arabs: Representation in Video Games

BARTHES, Roland: Mýtus dnes

Hunicke, LeBlanc, Zubek: MDA: A Formal Approach to Game Design and Game Research

Jonne Arjoranta: Game definitions: A Wittgensteinian approach

Mia Consalvo, Nathan Dutton: Game analysis: Developing a methodological toolkit for the qualitative study of games

bottom of page